Programování PICAXE

Příklad programování pro obvod PICAXE 8M2:

Příklad programu PICAXE